Giant Tibetan Sheep Ottoman - White

White Giant Tibetan Sheep Ottoman

Dimensions:
36" Round - Length/Width 36", Heigh 19"
48" Round - Length/Width 48", Heigh 19"
36" Square - Length/Width 36", Depth 36", Heigh 19"
48" Square - Length/Width 48", Depth 48", Heigh 19"

SizeRelated Items